Relaxatietherapie

Visualisatie oefening als tegengewicht voor overmatig piekeren

You can’t stop the waves, but you can learn how to surf

– Jon Kabat ZinnIn onze westerse maatschappij, waarin we voortdurend
overspoeld worden door prikkels en hoge eisen, is het vaak moeilijk om rust te vinden in en buiten onszelf. Als relaxatietherapeut wens ik u handvaten aan te reiken in het omgaan met en verminderen van gevoelens van stress…
Signalen van stress maken deel uit van een bijzonder dankbaar mechanisme die oorspronkelijk diende ons te
beschermen, deze talrijke fysieke en mentale klachten geven aan dat we over onze grens gaan. Inzicht krijgen in dit mechanisme en het eigen spanningsveld, is voor veel mensen, die deze vorm van therapie hebben doorlopen, zeer waardevol gebleken.Relaxatietherapie is heilzaam gebleken bij
 • algemene stress gerelateerde klachten
 • slaapproblemen
 • hyperventilatie
 • angst & stemmingsproblematiek,
 • burn – out, bore – out
 • hypertensie
 • chronische pijn, CVS, fibromyalgie
 • preventieve benadering

Voordelen relaxatietherapie
 1. Fysiek niveau: verminderen algemene lichamelijke spierspanning zoals nek & schouderklachten; regelmatigere en efficiëntere ademhaling, normaliseren bloeddruk, vermindering zuurstofconsumptie, contact met het eigen lichaam herstellen,…
 2. Emotioneel niveau: op een actieve manier het eigen welzijn verhogen, bewustwording van eigen mogelijkheden en vaardigheden, verminderen klachten angst & spanning, verhogen van levenskwaliteit & veerkracht, …
 3. Mentaal niveau: aandacht & concentratievermogen aanscherpen, leren ont-moeten, omgaan met perfectionisme, …


Doel & werkwijze

We beogen bij deze ervaringsgerichte vorm van therapie een duurzaam effect, ik zou zelfs durven spreken van een lifestyle change waarin inzicht verkrijgen in spanningsvelden en ze tevens proberen te verlichten de weg is die we samen willen bewandelen. De eerste stap is een kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek luister ik naar uw hulpvraag en onderzoeken we of ik u hierbij kan ondersteunen.Methodieken

Ik hanteer een individuele aanpak en werk op maat, waarbij ik rekening hou met uw hulpvraag. Relaxatietechnieken zoals de autogene training (Schultz) , methode progressieve relaxatie (Jacobson), sofrologie, biofeedback, visualisaties, hartcoherentietraining, ademhalings- & ontspanningsoefeningen, mindful movement en yoga kunnen aan bod komen; dit geheel in samenspraak met uw wensen en verlangens. Dit alles doe ik vanuit een theoretisch denkkader met aandacht voor de psychologische en neurofysiologische aspecten van relaxatie, vanuit een biopsychosociale visie.

Daarnaast gebruik ik ook mindfulness-based oefeningen en interventies uit de opleiding Acceptance and Commitment Therapy, met als doel u dichter bij een leven naar eigen waarden te brengen.
TARIEF

Intake (50 min) – 35€  
Sessie (50 min) – 45 €Afspraak maken?
Impressies van praktijk Perspectief, Zeswegenstraat 115 te Waregem