Privacybeleid

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Het doel van de GDPR is onder meer om de persoonlijke digitale gegevens van EU-inwonenden beter te beschermen. Persoonsgegevens van patiënten vallen eveneens onder het toepassingsgebied van deze verordening.

A Compassionate Life, gevestigd aan Hooistraat 11, 8792 Desselgem in België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en bevestigd de naleving van de Europese richtlijnen omtrent naleving van de persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.a-compassionate.life, Hooistraat 11, 8792 Desselgem
0484 929 733
info@a-compassionate.life

ACL hecht veel waarde aan de privacy van onze cliënten.

De persoonlijke gegevens die je doorgeeft aan ACL worden vertrouwelijk behandeld. Ze komen terecht in ons eigen informatica bestand en worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden.

Persoonsgegevens

A Compassionate Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien deze gevraagd worden om de diensten te leveren, en door jou ook gedeeld worden:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ACL, als therapeut, verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid. Dit is om eventuele contra-indicaties ter deelname aan sessie / training op te sporen en deelname te weigeren indien wij van mening zijn dat het niet bevorderlijk is om deel te nemen.

Het GDPR principe gaat ervan uit dat ik als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens bijhoudt over iemand, tenzij ik daar een geldige reden voor heb. Een mogelijke geldige reden kan een wettelijke verplichting zijn. Als (para)medische zorgverstrekker heb ik uiteraard een geldige reden om persoonsgegevens van u als cliënt bij te houden, maar dien ik er tegelijk als verwerkingsverantwoordelijke over te waken ook niet méér persoonsgegevens bij te houden dan noodzakelijk om de cliënt te helpen én om die gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk. Jouw gegevens worden na 5 jaar inactiviteit verwijderd uit onze systemen tenzij anders meegedeeld.

Doel van de verwerkte persoonsgegevens

Betalingsmodaliteiten verzenden, nieuwsbrieven, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je ingeschreven bent voor een activiteit (aanvraag deelname, betalingsverzoek, praktische informatie, evaluatieformulier, follow-up mails, …) alsook je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Indien je jouw contactgegevens niet wenst in te vullen, neem je best contact met ons op via info@a-compassionate.life en dan bekijken we samen met jou hoe we je inschrijving op een andere wijze kunnen verwerken.

Rechten van de cliënt

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@a-compassionate.life

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Beveiligen

ACL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We willen je hiermee zeker geen extra stress bezorgen, maar we vonden het toch nodig om je op de hoogte te stellen van dit alles. Heb je nog andere vragen, aarzel niet ons te contacteren via info@a-compassionate.life

Vriendelijke Groet – Loving Kindness – Namasté

Van Roose Celine
A Compassionate Life